TEBLİĞ

 

(02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutan 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Eklenme Tarihi : 04 Ocak 2021 14:01