CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 1424                         Karar Tarihi: 14 Ağustos 2019

(15.8.2019 tarih ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Ağustos 2019

14.8.2019 TARİHLİ VE 1424 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Madde 1- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

GTİP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık prolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,3899

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

 

67

 

0,3899

 

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4539

 

Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 19 Ağustos 2019 10:08