(02 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 1384

4.7.1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3. maddesine göre 2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 9.8.2019, diğer yarısının 13.12.2019 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

1 Ağustos 2019


Eklenme Tarihi : 02 Ağustos 2019 09:08