ÖTV Oranları ArttıMayıs 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                      Sayı : 30761

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1013

Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yerinden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

                                                  30 Nisan 2019

                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                 CUMHURBAŞKANI


30/04/2019 TARİHLİ VE 1013 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1: 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;

a) Ekli (I) sayılı listesinin 12. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,”

b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5. sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şeklide belirlenmiştir.

GTİP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık prolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2679

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2679

0,4200

MADDE 3: 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında yer alan malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

GTİP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

- Diğerleri

25

40

50

MADDE 4: 15.05.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi 
Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlariçin

3.000

                                                                                                                                       ”

MADDE 5: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6: Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

08.02.2008

26781

06.04.2008

26839

19.07.2008

26941

20.09.2008

27003

29.03.2009

27184

15.07.2009

24279

28.04.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.01.2012

28186

24.03.2012

28243

12.09.2012

28409

01.01.2013

28515

24.02.2013

28569

01.12.2013

28838

31.01.2015

29253

01.01.2016

29580

05.05.2016

29703

30.06.2016.

29758

08.09.2016

29825

25.11.2016

29899

03.02.2017

29968

28.07.207

30137

03.02.2018

30321

05.05.2018

30412

09.05.2018

30416

18.05.2018

30425

15.08.2018

30510

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

19.12.2018

30630

31.12.2018

30642 (4. Mükerrer)

21.03.2019

30721

22.03.2019

30722Eklenme Tarihi : 11 Haziran 2019 16:06
Haber
2019 / 15 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih  : 30.05.2019 Sayı  : 41481264-207.02-E.8239669...

Haber
2019/14 Sayılı Genelge - Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

Haber
2019/13 Sayılı Genelge - Türkiye - Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

Mevzuatta Son Çıkanlar