Merkez Bankası Döviz kredisi borcu olan firmalara haftalık bildirim zorunluluğu getirdi

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KREDİSİ BORCU OLAN FİRMALARA HAFTALIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ

 

Sayın Yetkili,

Ülkemiz ekonomisindeki genel eğilimlerin ve uygulanan ekonomik politikalarıetkilerinin zamanlı izlenebilmesi açısından firmalarıçeyrek dönemlik raporlamalarının yanı sıra haftalık raporlanmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında raporlayacaktır.

Bilginizi, Firmanızın Yönetmelik'in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülükapsamında olması durumunda, haftalık hesap dönemine ilişkin bildirimlerinizi ekte yer alan formu doldurarak 16 Haziran tarihinden itibaren her hafta Salı mesai bitimine kadar [email protected] resmi e-posta adresine iletmenizi rica ederiz. Formun açıklama alanında hangi hesap kalemlerinin raporlanması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Raporlamalar Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak olup, ayrıca reeskont veya tahakkuk hesaplanması beklenmemektedir. Formun kontrol alanında hatalı ya da eksik veri girişlerinin önlenmesine yönelik uyarılar bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili yazılı talimat tarafınıza ayrıca iletilecektir.

 

Form ile ilgili her türlü sorularınız için iletişim kişileri ve iletişim bilgileri:

 

Merve ARTMAN - [email protected]

Gonca Zeynep ÖZDEMİR - [email protected]

İsmail Onur YILMAZ - [email protected]

Eray GÖKGÖR - [email protected]

Fatih Yalçın METE - [email protected]

 

Bilginizi rica ederiz.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası


Eklenme Tarihi : 20 Temmuz 2020 11:07
Haber
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR (25 Haziran 2020 Tarihli ve 31166 Sayılı Resmi Gazete’...

Haber
2020 / 19 Sayılı Genelge - Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 17.06.2020...

Haber
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN...

Mevzuatta Son Çıkanlar