Limited Şirket Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmediği


(20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)ÖZÜ : Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediğine karar verdi.

 

11.12.2018 tarihli Esas No : 2013/1 Karar No : 2018/1 Danıştay Kararı için tıklayınız…Eklenme Tarihi : 01 Ağustos 2019 10:08
Haber
Limited Şirket Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmediği

(20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) ÖZÜ : Danıştay İçtihatları...

Haber
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA...

Mevzuatta Son Çıkanlar