Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3319)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3319

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94. ve 5520 sayılı Kanunun 15. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

 

22.12.2020 TARİHLİ VE 3319 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. a) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,"

MADDE 2- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1.1.2021 tarihinden 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır."

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,"

MADDE 4- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1.1.2021 tarihinden 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır."

MADDE 5- Bu Kararın;

a) 2. ve 4. maddeleri, 1.1.2021 tarihinden 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1.1.2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1.1.2021 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerim Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 29 Aralık 2020 14:12
Haber
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3319)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Mevzuatta Son Çıkanlar