2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

 

2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

 

Ekleri

 

 


Eklenme Tarihi : 09 Şubat 2021 01:02
Haber
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

TEBLİĞ (02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Türkiye Cumhuriyet...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (26 Şubat 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar