14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)

Karar Sayısı: 1148

14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Haziran 2019

 

(15 Haziran 2019 Tarihli ve 30802 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

14.6.2019 TARİHLİ VE 1148 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "10.000 TL" ibaresi "15.000 TL" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel

Tüketim Vergisi Tutarı

(TL)

Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için

15.000

Matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar için

12.000

Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için

0

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

18.5.2018

30425

 

14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1.5.2019

30761

 


Eklenme Tarihi : 27 Temmuz 2019 09:07
Haber
Limited Şirket Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmediği

(20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) ÖZÜ : Danıştay İçtihatları...

Haber
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA...

Mevzuatta Son Çıkanlar