Yaklaşım Kategorileri

HAZİRAN 2013 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Haziran 2013 Cuma

Mayıs 2013 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Haziran 2013 Pazartesi

16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Haziran 2013 Salı

16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Haziran 2013 Pazartesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Haziran 2013 Perşembe

Mayıs 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

24 Haziran 2013 Pazartesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Mayıs 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Mayıs 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Mayıs 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

25 Haziran 2013 Salı

1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Haziran 2013 Çarşamba

Mayıs 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi