Yaklaşım Kategorileri

EKİM 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ekim 2021 Perşembe

Eylül 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Ekim 2021 Pazartesi

16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2021 Cuma

Eylül 2021 Dönemine Ait Gider Vergileri (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin

(II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Bildirimi ve Fona Yatırılması

20 Ekim 2021 Çarşamba

Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Ekim 2021 Pazartesi

1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

(I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ekim 2021 Salı

1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz-Eylül 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Temmuz-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

1 Kasım 2021 Pazartesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Temmuz-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi 

Temmuz-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu İlk Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi