Yaklaşım Kategorileri

AĞUSTOS 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Ağustos 2021 Pazartesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

2020 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

7143 ve 7256 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

6 Ağustos 2021 Cuma

Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formu Verilmesi

9 Ağustos 2021 Pazartesi

Temmuz 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ağustos 2021 Salı

16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Ağustos 2021 Pazartesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Ağustos 2021 Salı

2021 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2021 Cuma

Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Ağustos 2021 Salı

1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ağustos 2021 Çarşamba

1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2021 Perşembe

Temmuz 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2021 Salı

Temmuz 2021 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formu Verilmesi

Temmuz 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvurusu