Yaklaşım Kategorileri

HAZİRAN 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Haziran 2021 Pazartesi

Mayıs 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Haziran 2021 Çarşamba

16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Haziran 2021 Perşembe

16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2021 Salı

Mayıs 2021 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

21 Haziran 2021 Pazartesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2021 Perşembe

1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2021 Cuma

1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

28 Haziran 2021 Pazartesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Haziran 2021 Çarşamba

Mayıs 2021 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mayıs 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi