Yaklaşım Kategorileri

MAYIS 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mayıs 2021 Cuma

Nisan 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mayıs 2021 Pazartesi

16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Mayıs 2021 Salı

16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mayıs 2021 Pazartesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

20 Mayıs 2021 Perşembe

Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2021 Salı

1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Mayıs 2021 Çarşamba

1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2021 Pazartesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Nisan 2021 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Nisan 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışında işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

7143 ve 7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

2020 Yılı Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

Ertelenen 2021 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi