Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Nisan 2021 Çarşamba

Mart 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Nisan 2021 Cuma

16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Nisan 2021 Pazartesi

16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2021 Perşembe

Mart 2021 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

20 Nisan 2021 Salı

Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2021 Pazartesi

1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Ocak-Mart 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

27 Nisan 2021 Salı

1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Nisan 2021 Cuma

Mart 2021 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ocak-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Ocak-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 17. Taksit Ödemesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 2. Taksit Ödemesi