Yaklaşım Kategorileri

ŞUBAT 2021 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

8 Şubat 2021 Pazartesi

Ocak 2021 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Şubat 2021 Salı

16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2021 Çarşamba

16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Şubat 2021 Pazartesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Şubat 2021 Çarşamba

2020 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

22 Şubat 2021 Pazartesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisi Beyanı

24 Şubat 2021 Çarşamba

1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Şubat 2021 Perşembe

1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Şubat 2021 Cuma

Ocak 2021 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1 Mart 2021 Pazartesi

Ocak 2020 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

7143 s. Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7256 s. Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi