Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Aralık 2020 Pazartesi

Kasım 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Aralık 2020 Çarşamba

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Aralık 2020 Perşembe

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2020 Salı

Kasım 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

21 Aralık 2020 Pazartesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Aralık 2020 Perşembe

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Aralık 2020 Cuma

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

28 Aralık 2020 Pazartesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi (*)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (*)

31 Aralık 2020 Perşembe

Kasım 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi (*)

Kasım 2020 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Kasım 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi 

Kasım 2020 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

2019 Yılına Ait Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2021 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Noter Onayı

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Başvuruları

(*) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için