Yaklaşım Kategorileri

KASIM 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

9 Kasım 2020 Pazartesi

Ekim 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Kasım 2020 Salı

16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Kasım 2020 Pazartesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Kasım 2020 Salı

2020 Yılı Üçüncü Dönem (Dokuz Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Kasım 2020 Cuma

Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2020 Salı

1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Kasım 2020 Çarşamba

1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2020 Perşembe

Ekim 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

27 Kasım 2020 Cuma

Nisan 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi (*)

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (*)

30 Kasım 2020 Pazartesi

Ekim 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi (*)

Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kur. Vergisi Mükellefleri)

Ekim 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi 

2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

(*) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için