Yaklaşım Kategorileri

MART 2013 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mart 2013 Perşembe

Şubat 2013 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Mart 2013 Pazartesi

16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2013 Cuma

Şubat 2013 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mart 2013 Çarşamba

Şubat 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

25 Mart 2013 Pazartesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Şubat 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                                                             

Şubat 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Mart 2013 Salı

1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

1 Nisan 2013 Pazartesi

Şubat 2013 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından 2012 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi

Yevmiye Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiki