Yaklaşım Kategorileri

EKİM 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ekim 2020 Çarşamba

Eylül 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Ekim 2020 Cuma

16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Ekim 2020 Pazartesi

16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2020 Perşembe

Eylül 2020 Dönemine Ait Gider Vergileri (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin

(II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Bildirimi ve Fona Yatırılması

20 Ekim 2020 Salı

Eylül 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ekim 2020 Pazartesi

1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

(I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz-Eylül 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Temmuz-Eylül 2020 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz-Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

27 Ekim 2020 Salı

Mart 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi (*)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler için)(*)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi (*)

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (*)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler için)(*)

2 Kasım 2020 Pazartesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mart 2020 Dönemine Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi (*)

Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Temmuz-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Eylül 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi 

7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi

(*) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için