Yaklaşım Kategorileri

EYLÜL 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Eylül 2020 Pazartesi

Ağustos 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Eylül 2020 Çarşamba

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2020 Perşembe

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2020 Salı

Ağustos 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Bildirimi ve Fona Yatırılması

21 Eylül 2020 Pazartesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Eylül 2020 Perşembe

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Eylül 2020 Cuma

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

28 Eylül 2020 Pazartesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

30 Eylül 2020 Çarşamba

Ağustos 2020 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi