Yaklaşım Kategorileri

AĞUSTOS 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

4 Ağustos 2020 Salı

Haziran 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formu Verilmesi

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

Ocak-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

2019 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

7 Ağustos 2020 Cuma

Temmuz 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ağustos 2020 Pazartesi

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Ağustos 2020 Pazartesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler, Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

2020 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2020 Perşembe

Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Ağustos 2020 Pazartesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

25 Ağustos 2020 Salı

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2020 Çarşamba

Temmuz 2020 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2020 Pazartesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formu Verilmesi

Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi