Yaklaşım Kategorileri

TEMMUZ 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

 

7 Temmuz 2020 Salı

Haziran 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıt Bedellerinin Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Temmuz 2020 Perşembe

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

 

10 Temmuz 2020 Cuma

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

 

16 Temmuz 2020 Perşembe

Haziran 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

 

20 Temmuz 2020 Pazartesi

Haziran 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

24 Temmuz 2020 Cuma

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

27 Temmuz 2020 Pazartesi

Haziran 2020 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

 

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

 

Nisan-Haziran 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

 

Nisan-Haziran 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

Nisan-Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

 

28 Temmuz 2020 Salı

Haziran 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Ödemesi

 

4 Ağustos 2020 Salı

Haziran 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilmesi

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

 

Nisan-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

 

Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

 

Ocak-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

 

2019 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

 

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

ERTELENEN BEYAN VE ÖDEMELERE İLİŞKİN

TEMMUZ 2020 AYI

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 


 

27 Temmuz 2020 Pazartesi

Mart 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mart 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenlerden 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Ocak-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükelleflerden 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilmesi (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Nisan 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Nisan 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilmesi (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

GVK Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilmesi (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamında olanlar için)