Yaklaşım Kategorileri

KASIM 2012 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Kasım 2012 Çarşamba

Ekim 2012 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Kasım 2012 Cuma

16-31 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Kasım 2012 Pazartesi

16-31 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Kasım 2012 Çarşamba

2012 Yılı Üçüncü Dönem (Dokuz Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı

15 Kasım 2012 Perşembe

Ekim 2012 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

19 Kasım 2012 Pazartesi

2012 Yılı Üçüncü Dönem (Dokuz Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi

20 Kasım 2012 Salı

Ekim 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Kasım 2012 Cuma

Ekim 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Ekim 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ekim 2012 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

26 Kasım 2012 Pazartesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

1-15 Kasım 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Kasım 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Kasım 2012 Cuma

Ekim 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ekim 2012 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2012 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Ekim 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi