Yaklaşım Kategorileri

EKİM 2012 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

1 Ekim 2012 Pazartesi

Ağustos 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ağustos 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

8 Ekim 2012 Pazartesi

Eylül 2012 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Ekim 2012 Salı

16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Ekim 2012 Çarşamba

16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2012 Pazartesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Ekim 2012 Pazartesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Ekim 2012 Salı

Eylül 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Eylül 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Eylül 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Temmuz-Eylül 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Eylül 2012 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Ekim 2012 Çarşamba

Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Temmuz-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Vergisi Beyanı (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Ekim 2012 Salı

Eylül 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Temmuz-Eylül 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Temmuz-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

31 Ekim 2012 Çarşamba

Eylül 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi