Yaklaşım Kategorileri

AĞUSTOS 2012 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

7 Ağustos 2012 Salı

Temmuz 2012 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Ağustos 2012 Perşembe

16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Ağustos 2012 Cuma

16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Ağustos 2012 Salı

2012 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı

15 Ağustos 2012 Çarşamba

Temmuz 2012 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Ağustos 2012 Cuma

2012 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi

22 Ağustos 2012 Çarşamba

Temmuz 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Ağustos 2012 Perşembe

Temmuz 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Temmuz 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Temmuz 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Temmuz 2012 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Ağustos 2012 Cuma

Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

27 Ağustos 2012 Pazartesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

28 Ağustos 2012 Salı

1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Ağustos 2012 Cuma

Temmuz 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Temmuz 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi