Yaklaşım Kategorileri

TEMMUZ 2012 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ(*)

 

2 Temmuz 2012 Pazartesi

Mayıs 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi

9 Temmuz 2012 Pazartesi

Haziran 2012 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Temmuz 2012 Salı

16-30 Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-30 Haziran 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Temmuz 2012 Cuma

Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2012 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Temmuz 2012 Pazartesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi(*)

24 Temmuz 2012 Salı

Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Temmuz 2012 Çarşamba

1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2012 Perşembe

Haziran 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi(*)

Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

31 Temmuz 2012 Salı

Haziran 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2011 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

(*)     2012 Yılı Mali Tatili, 3 Temmuz 2012 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2012 Cuma günü sona ermektedir. Son günü mali tatil süresi içinde kalan veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten beyanname verme süreleri, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün (27 Temmuz 2012 Cuma); beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan vergilerde ödeme süresi ise uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün (30 Temmuz 2012 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.