Yaklaşım Kategorileri

Açıklamalı ve İçtihatlı (6. Baskı)

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ve UYGULAMASI
 

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Gazi Ünv. İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı


  • - Mükellefiyet, Verginin Konusu, Mükellef Ve Vergi Sorumlusu
  • - Vergiyi Doğuran Olay
  • - İstisnalar, İhracat İstisnası, Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna, Taşımacılık İstisnası, Diplomatik İstisnalar, İthalat İstisnası
  • - Sosyal Ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
  • - İstisnadan Vazgeçme İstisnaların Sınırı
  • - Matrah, Nispet Ve İndirim,  Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
  • - Vergilendirme Usulleri, Vergilendirme Dönemi Ve Beyan Esası
  • - Tarh İşlemleri, Verginin Ödenmesi
  • - Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler
  • - Usul Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Kaldırılan Hükümler, Geçiş Hükümleri


1704 Sayfa - MAYIS 2012 - 100,00 TL 

1. Hamur Kağıt  Lüks Cilt Kapak

Satın Al İçindekiler