Yaklaşım Kategorileri

HAZİRAN 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

8 Haziran 2020 Pazartesi

Mayıs 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Haziran 2020 Salı

16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Haziran 2020 Çarşamba

16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2020 Pazartesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

22 Haziran 2020 Pazartesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2020 Salı

Mayıs 2020 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Haziran 2020 Çarşamba

1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2020 Perşembe

1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2020 Cuma

Mayıs 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi(*)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi(*)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi(*)

30 Haziran 2020 Salı

Mayıs 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi(*)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi(*)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Mayıs 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

7020 ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi

(*) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamı dışında olanlar için