Yaklaşım Kategorileri

MAYIS 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mayıs 2020 Perşembe

Nisan 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Mayıs 2020 Pazartesi

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

12 Mayıs 2020 Salı

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Mayıs 2020 Cuma

Nisan 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

18 Mayıs 2020 Pazartesi

2020 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2020 Çarşamba

Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Nisan 2020 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi(*)

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Nisan 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi(*)

29 Mayıs 2020 Cuma

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1 Haziran 2020 Pazartesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi(*)

Nisan 2020 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi(*)

Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışında işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

7020 ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

Ertelenen 2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyanı ve Ödemesi

(*) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen erteleme kapsamı dışında olanlar için