Yaklaşım Kategorileri

DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR

Yıllar

İstisna Tutarları

2021

1.500 TL

2020 1.400 TL
2019 1.200 TL
2018 1.000 TL
2017 900 TL
2016 900 TL
2015 880 TL

2014

800 TL

2013

800 TL

2012

770 TL

2011

700 TL

2010

680 TL

2009

670 TL

2008

600 YTL

2007

560 YTL

2006

520 YTL

2005

480 YTL

2004

440.000.000 TL

2003

350.000.000 TL

2002

250.000.000 TL

2001

150.000.000 TL

2000

76.000.000 TL