Yaklaşım Kategorileri

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

 

Konut

İşyeri

Arsa

Arazi

Normal Yöreler

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2