Yaklaşım Kategorileri

26.07.2001’DEN İTİBAREN İHRAÇ EDİLEN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ GELİRLERİ İÇİN  İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2007

205.994,16 YTL

2006

191.089,20 YTL

2005

174.033,88 YTL

2004

156.505.290.000

2003

121.794.000.000

2002

76.600.000.000

2001

50.000.000.000