Yaklaşım Kategorileri

BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM (Enflasyondan Arındırma) ORANLARI

Yıllar

İstisna Oranı (%)

2020

85,10

2019 100
2018 100
2017 100
2016 38,19
2015 60,39
2014 100

2013

53,11

2012

84,4

2011

100

2010

93,4

2009

16,7

2008

64,9

2007

37,7

2006

46,5

2005

53,7

2004

43,8

2003

57,5

2002

87,4

2001

50,7

2000

151