Yaklaşım Kategorileri

BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM (Enflasyondan Arındırma) ORANLARI

Yıllar

İstisna Oranı (%)

2021

100

2020

85,10

2019

100

2018

100

2017

100

2016

38,19

2015

60,39

2014

100

2013

53,11

2012

84,4

2011

100

2010

93,4

2009

16,7

2008

64,9

2007

37,7

2006

46,5

2005

53,7

2004

43,8

2003

57,5

2002

87,4

2001

50,7

2000

151