Yaklaşım Kategorileri

DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA
(Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2021

19.000 TL

2020 18.000 TL
2019 14.800 TL
2018 12.000 TL
2017 11.000 TL

2016

11.000 TL

2015

10.600 TL

2014

9.700 TL

2013

9.400 TL

2012

8.800 TL

2011

8.000 TL

2010

7.700 TL

2009

7.600 TL

2008

6.800 YTL

2007

6.400 YTL

2006

6.000 YTL

2005

13.000 YTL

2004

12.000.000.000 TL

2003

10.000.000.000 TL

2002

3.500.000.000 TL

2001

3.500.000.000 TL

2000

3.500.000.000 TL