Yaklaşım Kategorileri

DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA
(Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2022

58.000 TL

2021

43.000 TL

2020

40.000 TL

2019

33.000 TL

2018

27.000 TL

2017

24.000 TL

2016

24.000 TL

2015

23.000 TL

2014

21.000 TL

2013

21.000 TL

2012

20.000 TL

2011

19.000 TL

2010

18.000 TL

2009

17.900 TL

2008

16.000 YTL

2007

15.000 YTL

2006

14.000 YTL

2005

13.000 YTL

2004

12.000.000.000 TL

2003

10.000.000.000 TL

2002

3.500.000.000 TL

2001

3.500.000.000 TL

2000

3.500.000.000 TL