Yaklaşım Kategorileri

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ (SPEK) SINIRLARI

Dönemler

SPEK Alt Sınırı

SPEK Üst Sınırı

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2022-31.12.2022 Dönemi

166,80 TL

5.004,00 TL

1.251,00 TL

37.530,00 TL

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi

119,25 TL

3.577,50 TL

894,38 TL

26.831,40 TL

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi

98,10 TL

2.943,00 TL

735,75 TL

22.072,50 TL

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi

85,28 TL

2.558,40 TL

639,60 TL

19.188,00 TL

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

67,65 TL

2.029,50 TL

507,38 TL

15.221,40 TL

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi

59,25 TL

1.777,50 TL

444,38 TL

13.331,40 TL


DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

Aylık Taban Ücret

Aylık Tavan Ücret

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi

3.577,50 TL

3.577,50 TL

26.831,40 TL

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi  2.943,00 TL  2.943,00 TL  22.072,50 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 2.558,40 TL 2.558,40 TL  19.188,00 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 2.029,50 TL 2.029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 1.777,50 TL 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 1.647,00 TL 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 1.273,50 TL 1.273,50 TL 8.277,90 TL

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi

1.201,50 TL

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

1.134,00 TL

1.134,00 TL

7.371,00 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

1.071,00 TL

1.071,00 TL

6.961,50 TL

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

1.021,50 TL

877,50 TL

6.639,90 TL

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

978,60 TL

839,10 TL

6.360,90 TL

01.07.2012-31.12.2012 Dönemi

940,50 TL

805,50 TL

6.113,40 TL

01.01.2012-30.06.2012 Dönemi

886,50 TL

760,50 TL

5.762,40 TL