Yaklaşım Kategorileri

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

Genel

657 s. K. Md.4/C

Genel

657 s. K. Md.4/C

01.01.2022-31.12.2022 Dönemi

10,01 TL

100,08 TL

200,16 TL

500,40 TL

1.000,80 TL

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 7,16 TL   71,55 TL    143,10 TL    357,75 TL    715,50 TL  
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi  5,89 TL    58,86 TL    117,72 TL    294,30 TL    588,60 TL  
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 5,12 TL   51,17 TL   102,34 TL   255,84 TL   511,68 TL  
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi  4,06 TL    40,59 TL   81,18 TL    202,95 TL    405,90 TL  
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 3,56 TL   35,55 TL   71,10 TL   177,75 TL   355,50 TL  

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

3,29 TL  

32,94 TL  

65,88 TL  

164,70 TL  

 329,40 TL  

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi

2,55 TL  

25,47 TL  

50,94 TL  

127,35 TL  

254,70 TL  

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi

2,40 TL

24,03 TL

48,06 TL

120,15 TL

240.30 TL

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

2,27 TL

22,68 TL

45,36 TL

113,40 TL

226,80 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

2,14 TL

21,42 TL

42,84 TL

107,10 TL

214,20 TL

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

2,04 TL

20,43 TL

 

102,15 TL

 

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

1,96 TL

19,57 TL

 

97,86 TL

 

01.07.2012-31.12.2012 Dönemi

1,88 TL

18,81 TL

 

94,05 TL

 

01.01.2012-30.06.2012 Dönemi

1,77 TL

17,73 TL

 

88,65 TL

 

Not: 657 s. Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için belirlenen tutarlar 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.