Yaklaşım Kategorileri

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 - 23,5

34,5 - 37,5

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

Toplam

34,5

NOT: Primlerini yasal süresi içinde ödeyen ve kendi sigortalılığından dolayı prim ve idari para cezası borcu bulunmayan zorunlu 4/b sigortalılarına 5 puanlık prim indirimi uygulanacak olup, toplam prim oranı yüzde 29,5’tir.

 

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

14,33 - 21

23,33 - 30

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

18,5 - 28,5

32,5 - 42,5

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

Toplam

32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2008 Yılında
(%)

2009 Yılında
(%)

2010 Yılında
(%)

01/2011 - 06/ 2015 Arası (%)

07/2015-02/2016 Arası (%)(*)

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

12

13

14

 15

10

 (*) Emekli aylıklarından yapılan SGDP kesintisi, 2016 Mart ödeme döneminden itibaren kaldırılmıştır.