Yaklaşım Kategorileri

VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI

01.01.2021’den itibaren

73,50 TL

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi 66,85 TL
01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi 61,50 TL
01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemi 61,50 TL
01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi 57,50 TL
01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi 55,00 TL
01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi  51,50 TL

01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi

48,50 TL

01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi

46,00 TL

01.01.2012 - 31.12.2012 Dönemi

43,50 TL

01.01.2011 - 31.12.2011 Dönemi

41,00 TL

01.01.2010 - 31.12.2010 Dönemi

39,00 TL

01.01.2009 - 31.12.2009 Dönemi

37,50 TL

01.01.2008 - 31.12.2008 Dönemi

35,00 YTL

01.01.2007 - 31.12.2007 Dönemi

33,00 YTL

01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi

30,00 YTL

01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi

27,60 YTL

01.01.2004 - 31.12.2004 Dönemi

23.000.000 TL

01.01.2003 - 31.12.2003 Dönemi

19.000.000 TL

01.01.2002 - 31.12.2002 Dönemi

15.000.000 TL

01.01.2001 - 31.12.2001 Dönemi

9.750.000 TL