Yaklaşım Kategorileri

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Yıllar

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

2021

% 15

% 25

2020 % 15 % 22
2019 % 15 % 22
2018 % 15 % 22
2017 % 15 % 20
2016 % 15 % 20

2015

% 15

% 20

2014

% 15

% 20

2013

% 15

% 20

2012

% 15

% 20

2011

% 15

% 20

2010

% 15

% 20

2009

% 15

% 20

2008

% 15

% 20

2007

% 15

% 20

2006

% 15

% 20

2005

% 20

% 30

2004

% 20

% 33

2003

% 20

% 30

2002

% 15

% 25

2001

% 15

% 25