Yaklaşım Kategorileri

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2021-30.06.2021 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,165786

Taban Aylık Katsayısı

2,594917

Yan Ödeme Katsayısı

0,052576

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,165786

1.574,97

Aile Yardımı (2.273 x 0,165786)

376,83

Çocuk Yardımı (250 x 0,165786)

41,45

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,165786

1.574,97

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,165786] x 2

3.149,93

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı (1 Sıra No.lu) Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2020-31.12.2020 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,154461

Taban Aylık Katsayısı

2,417699

Yan Ödeme Katsayısı

0,048985

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,154461

1.467,38

Aile Yardımı (2.273 x 0,154461)

351,09

Çocuk Yardımı (250 x 0,154461)

38,62

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,154461

1.467,38

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,154461] x 2

2.934,76

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-368870 sayılı Genelgesi. 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,146061

Taban Aylık Katsayısı

2,28624

Yan Ödeme Katsayısı

0,046321

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,146061

1.387,58

Aile Yardımı (2.273 x 0,146061)

332,00

Çocuk Yardımı (250 x 0,146061)

36,52

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,146061

1.387,58

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,146061] x 2

2.775,16

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-13659 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500x 0,138459

1.315,36

Aile Yardımı (2.134 x 0,138459)

295,47

Çocuk Yardımı (250 x 0,138459)

34,61

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,138459

1.315,36

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,138459] x 2

2.630,72

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2019-30.06.2019 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,130597

Taban Aylık Katsayısı

2,044187

Yan Ödeme Katsayısı

0,041416

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500x 0,130597

1.240,67

Aile Yardımı (2.134 x 0,130597)

278,69

Çocuk Yardımı (250 x 0,130597)

32,65

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,130597

1.240,67

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,130597] x 2

2.481,34

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarih ve 27998389-010.06.02-87 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2018-31.12.2018 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,11794

Taban Aylık Katsayısı

1,8461

Yan Ödeme Katsayısı

0,037402

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500x 0,11794

1.120,43

Aile Yardımı (2.134 x 0,11794)

251,68

Çocuk Yardımı (250 x 0,11794)

29,49

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,11794

1.120,43

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,11794] x 2

2.240,86

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2018 tarih ve 27998389-010-06-02-5278 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2018-30.06.2018 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,108550

Taban Aylık Katsayısı

1,699121

Yan Ödeme Katsayısı

0,034424

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,108550

1.031,23

Aile Yardımı (2.134 x 0,108550)

231,65

Çocuk Yardımı (250 x 0,108550)

27,14

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,108550

1.031,23

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,108550] x 2

2.062,45

(*)   Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,102706

Taban Aylık Katsayısı

1,607645

Yan Ödeme Katsayısı

0,03257

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,102706)

975,71

Aile Yardımı (2.134 x 0,102706)

219,17

Çocuk Yardımı (250 x 0,102706)

25,68

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,102706

975,71

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,102706] x 2

1.951,41

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-5820 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

Yan Ödeme Katsayısı

0,030462

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,096058)

912,55

Aile Yardımı (2.134 x 0,096058)

204,99

Çocuk Yardımı (250 x 0,096058)

24,01

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,096058

912,55

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,096058] x 2

1.825,10

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelgesi.KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2016-31.12.2016 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,093259

Taban Aylık Katsayısı

1,4598

Yan Ödeme Katsayısı

0,029574

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,093259)

885,96

Aile Yardımı (2.134 x 0,093259)

199,01

Çocuk Yardımı (250 x 0,093259)

23,31

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,093259

885,96

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,093259] x 2

1.771,92

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-6152 sayılı Genelgesi.KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2016-30.06.2016 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,088817)

843,76

Aile Yardımı (2.134 x 0,088817)

189,54

Çocuk Yardımı (250 x 0,088817)

22,20

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,088817

843,76

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,088817] x 2

1.687,52

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelgesi.KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2015-31.12.2015 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

Yan Ödeme Katsayısı

0,026347

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,083084)

789,30

Aile Yardımı (2.134 x 0,083084)

177,30

Çocuk Yardımı (250 x 0,083084)

20,77

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,083084

789,30

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,083084] x 2

1.578,60

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.07.2015 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2015-30.06.2015 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,079308

Taban Aylık Katsayısı

1,24144

Yan Ödeme Katsayısı

0,025149

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,079308)

753,43

Aile Yardımı (2.134 x 0,079308)

169,24

Çocuk Yardımı (250 x 0,079308)

19,83

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,079308

753,43

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,079308] x 2

1.506,85

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 11868 sayılı Genelgesi.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2014-31.12.2014 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,076998

Taban Aylık Katsayısı

1,205274

Yan Ödeme Katsayısı

0,024416

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,076998)

731,48

Aile Yardımı (2.134 x 0,076998)

164,31

Çocuk Yardımı (250 x 0,076998)

19,25

Doğum Yardımı (2.500 x 0,076998)

192,50

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,076998

731,48

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,076998] x 2

1.462,96

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2013-31.12.2013 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,076791

Taban Aylık Katsayısı

1,0275

Yan Ödeme Katsayısı

0,02435

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,076791)

729,51

Aile Yardımı (2.134 x 0,076791)

163,87

Çocuk Yardımı (250 x 0,076791)

19,20

Doğum Yardımı (2.500 x 0,076791)

191,98

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,076791

729,51

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,076791] x 2

1.459,03

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2013 tarih ve 6138 sayılı Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

                                                 (01.01.2013 - 30.06.2013) (*)

Aylık Katsayısı

0,073837

Taban Aylık Katsayısı

0,98798

Yan Ödeme Katsayısı

0,0234128

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,073837)

701,45

Aile Yardımı (2.134 x 0,073837)

157,57

Çocuk Yardımı (250 x 0,073837)

18.46

Doğum Yardımı (2.500 x 0,073837)

184,59

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,073837

701,45

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,073837] x 2

1.402,90

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarihli Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2012 - 31.12.2012) (*)

Aylık Katsayısı

0,071589

Taban Aylık Katsayısı

0,9579

Yan Ödeme Katsayısı

0,0227

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,071589)

680,10

Aile Yardımı (2.134 x 0,071589)

152,77

Çocuk Yardımı (250 x 0,071589)

17.90

Doğum Yardımı (2.500 x 0,071589)

178,97

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,071589

680,10

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,071589]x 2

1.360,19

(*) 29.05.2012 Tarih ve 2012/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 01.07.2012 - 31.12.2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen katsayıları (Bkz. 01.06.2012/28310 Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2012 - 30.06.2012) (*)

Aylık Katsayısı

0,068835

Taban Aylık Katsayısı

0,92105

Yan Ödeme Katsayısı

0,021827

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,068835)

653.93

Aile Yardımı (2.134 x 0,068835)

146.89

Çocuk Yardımı (250 x 0,068835)

17.21

Doğum Yardımı (2.500 x 0,068835)

172.09

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,068835

653.93

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,068835] x 2

1.307.87

(*) 29.05.2012 Tarih ve 2012/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 01.01.2012 - 30.06.2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen katsayıları ( Bkz. 01.06.2012/28310 Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2012 - 30.06.2012) (*)

Maaş Katsayısı

0,066187

Taban Aylık Katsayısı

0,88562

Yan Ödeme Katsayısı

0,020987

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,066187)

628,78

Aile Yardımı (2.134 x 0,066187)

141,24

Çocuk Yardımı (250 x 0,066187)

16,55

Doğum Yardımı (2.500 x 0,066187)

165,47

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,066187

628,78

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,066187] x 2

1.257,55

(*) 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 10.01.2012/28169 sayılı Resmi Gazete.)

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR(*)

(01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi)

Maaş Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

0,06446

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

0,86251

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

0,02044

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

612,37

Aile Yardımı (2.134 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

137,56

Çocuk Yardımı (250 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

16,12

Doğum Yardımı (2.500 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

161,15

Ölüm Yardımı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,06446

612,37

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,06446] x 2

1.224,74

(*) 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 05.07.2011/27985 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete)

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

0,061954

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

0,82656

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

0,019638

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

588,56

Aile Yardımı (1.500 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

112,94

Çocuk Yardımı (250 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

15,49

Doğum Yardımı (2.500 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

154,89

Ölüm Yardımı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,061954

588,56

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,061954] x 2

1.177,12

(*) 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 - 30.06.2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 05.01.2011/27806 sayılı Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

0,059445

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

0,7931

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

0,018843

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,059445) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

564,73

Aile Yardımı (1.500 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

89,17

Çocuk Yardımı (250 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

14,86

Doğum Yardımı (2.500 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

148,61

Ölüm Yardımı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,059445

564,73

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,059445] x 2

1.129,46

(*) 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 09.07.2010/27636 sayılı Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

0,057314

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

0,76177

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

0,018172

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

544,48

Aile Yardımı (1.500 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

85,97

Çocuk Yardımı (250 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

14,33

Doğum Yardımı (2.500 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

143,29

Ölüm Yardımı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,057314

544,48

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,057314] x 2

1.088,97

(*) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2009/27449 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

0,05592

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

0,74348

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

0,01773

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

531,24

Aile Yardımı (1.500 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

83,88

Çocuk Yardımı (250 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

13,98

Doğum Yardımı (2.500 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

139,8

Ölüm Yardımı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,05592

531,24

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,05592] x 2

1.062,48

(*) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2008/27097 mükerrer sayılı Resmi Gazete)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

0,053505

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

0,7084

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

0,016965

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

508,3

Aile Yardımı (1.500 x0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

80,26

Çocuk Yardımı (250 x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

13,38

Doğum Yardımı (2.500 x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

133,76

Ölüm Yardımı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,053505

508,3

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,053505] x 2

1.016,60

(*) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Mükerrer Resmi Gazete).

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2008-31.12.2008 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

0,051448

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

0,6812

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

0,016313

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,051448)(01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

488,76 YTL

Aile Yardımı (1.500 x0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

77,17 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

12,86 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

128,62 YTL

Ölüm Yardımı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,051448

488,76 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,051448] x 2

977,51 YTL

(*) 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2008/13860 sayılı BKK. ile 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazete).

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2008-30.06.2008 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

0,049486

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

0,65283

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

0,01569

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,049486) (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

470,12 YTL

Aile Yardımı (1.500 x0,049486) (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

74,23 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,049486) (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

12,37 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,049486) (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

123,72 YTL

Ölüm Yardımı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,049486

470,12 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,049486] x 2

940,23 YTL

(*) 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2008/13055 sayılı BKK ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete).

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2007-31.12.2007 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

0,04835

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

0,62804

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

0,01533

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,04835) (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

459,33 YTL

Aile Yardımı (1.500 x 0,04835) (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

72,53 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,04835) (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

12,09 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,04835) (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

120,88 YTL

Ölüm Yardımı (01.07.2007-31.12.2007 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,04835

459,33 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,04835] x 2

918,65 YTL

(*) 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2007'den geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2007/12342 sayılı BKK ile 01.07.2007'den geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 07.07.2007/26575 sayılı R.G.)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2007-30.06.2007 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

0,046985

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

0,59812

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2007-30.06.2007döneminde)

0,0149

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,046985) (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

446,36 YTL

Aile Yardımı (1.500 x 0,046985) (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

70,48 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,046985) (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

11,75 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,046985) (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

117,46 YTL

Ölüm Yardımı (01.01.2007-30.06.2007 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,046985

446,36 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,046985] x 2

892,72 YTL

(*) 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2007'den geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2007/11533 sayılı BKK ile 01.01.2007'den geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 06.01.2007/26395 sayılı R.G.)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2006-31.12.2006 Dönemi) (*)

Maaş Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,044745

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,55983

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,014192

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,044745) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

425,08 YTL

Aile Yardımı (1.500 x 0,044745) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

67,12 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,044745) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

11,19 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,044745) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

111,86 YTL

Ölüm Yardımı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,044745

425,08 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,044745] x 2

850,16 YTL

(*) 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2006'dan geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2006/10971 sayılı BKK ile 01.07.2006'dan geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 29.09.2006/26304 sayılı R.G.)

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR(*)

(01.07.2006-31.12.2006 Dönemi)

Maaş Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,04373

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,54711

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

0,01387

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,04373) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

415,43 YTL

Aile Yardımı (1.500 x 0,04373) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

65,60 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,04373) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

10,93 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,04373) (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

109,32 YTL

Ölüm Yardımı (01.07.2006-31.12.2006 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,04373

415,44 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,04373] x 2

830,87 YTL

(*) 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2006'dan geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2006-30.06.2006 Dönemi)

Maaş Katsayısı (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

0,04265

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

0,53377

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

0,01353

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,04265) (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

405,18 YTL

Aile Yardımı (1.500 x 0,04265) (15.01.2006-30.06.2006 döneminde)

63,98 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,04265) (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

10,66 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,04265) (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

106,63 YTL

Ölüm Yardımı (01.01.2006-30.06.2006 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,04265

405,18 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,04265] x 2

810,35 YTL

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2005-31.12.2005 Dönemi)

Maaş Katsayısı (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

0,0416

Taban Aylık Katsayısı (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

0,52075

Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

0,0132

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,0416) (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

395,20 YTL

Aile Yardımı (1.250 x 0,0416) (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

52,00 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,0416) (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

10,40 YTL

Doğum Yardımı (2.500 x 0,0416) (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

104,00 YTL

Ölüm Yardımı (01.07.2005-31.12.2005 döneminde)

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,0416

395,20 YTL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,0416] x 2

790,40 YTL

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2005-30.06.2005 Dönemi)

Maaş Katsayısı (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

0,0401

Taban Aylık Katsayısı (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

0,486

Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

0,0126

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,0401) (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

380,95 YTL

Aile Yardımı (1.250 x 0,0401) (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

50,13 YTL

Çocuk Yardımı (250 x 0,0401) (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

10,03 YTL

Doğum Yardımı (1.000 x 0,0401) (01.01.2005-30.06.2005 döneminde)

40,10 YTL