Yaklaşım Kategorileri

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yıllar

İlgili VUK Genel Tebliği

Yeniden Değerleme Oranı (%)

2021 533 Sıra No.lu VUK GT 36,20
2020 521 Sıra No.lu VUK GT 9,11
2019 512 Sıra No.lu VUK GT 22,58
2018 503 Sıra No.lu VUK GT 23,73
2017 484 Sıra No.lu VUK GT 14,47

2016

474 Sıra No.lu VUK GT

3,83

2015

457 Sıra No.lu VUK GT

5,58

2014

441 Sıra No.lu VUK GT

10,11

2013

430 Sıra No.lu VUK GT

3,93

2012

419 Sıra No.lu VUK GT

7,8

2011

410 Sıra No.lu VUK GT

10,26

2010

401 Sıra No.lu VUK GT

7,7

2009

392 Sıra No.lu VUK GT

2,2

2008

387 Sıra No.lu VUK GT

12

2007

377 Sıra No.lu VUK GT

7,2

2006

363 Sıra No.lu VUK GT

7,8

2005

353 Sıra No.lu VUK GT

9,8

2004

341 Sıra No.lu VUK GT

11,2

2003

325 Sıra No.lu VUK GT

28,5

2002

310 Sıra No.lu VUK GT

59

2001

301 Sıra No.lu VUK GT

53,2

2000

288 Sıra No.lu VUK GT

56

1999

279 Sıra No.lu VUK GT

52,1

1998

367 Sıra No.lu VUK GT

77,8

1997

259 Sıra No.lu VUK GT

80,4

1996

252 Sıra No.lu VUK GT

72,8