Yaklaşım Kategorileri


2021 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Bilançolar

74,90 TL

- Gelir Tabloları

35,80 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

35,80 TL

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

97,20 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

129,80 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

64,10 TL

- Muhtasar Beyanname

64,10 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

64,10 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

129,80 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

47,60 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

47,60 TL

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

76,00 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2021’den itibaren 3.534.679,90 TL’yi aşamaz.)

 


 

2020 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Bilançolar

68,70 TL

- Gelir Tabloları

32,90 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

32,90 TL

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

89,10 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

119,00 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

58,80 TL

- Muhtasar Beyanname

58,80 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

58,80 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

119,00 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

43,70 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

43,70 TL

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

69,70 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2020’den itibaren 3.239.556,40 TL’yi aşamaz.)

 


2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Bilançolar

56,10 TL

- Gelir Tabloları

26,90 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

26,90 TL

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

72,70 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

97,10 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

48,00 TL

- Muhtasar Beyanname

48,00 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

97,10 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

35,70 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

35,70 TL

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

56,90 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2019’dan itibaren 2.642.810,00 TL’yi aşamaz.)2018 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

58,80 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

78,50 TL

- Muhtasar Beyanname

38,80 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

38,80 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

28,90 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

28,90 TL

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

46,00 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

78,50 TL

- Bilançolar

45,40 TL

- Gelir Tabloları

21,80 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

21,80 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2018’den itibaren 2.135.949,30 TL’yi aşamaz.)2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

51,40 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

68,60 TL

- Muhtasar Beyanname

33,90 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

33,90 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

25,30 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

25,30 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

68,60 TL

- Bilançolar

39,70 TL

- Gelir Tabloları

19,10 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

19,10 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2017’ten itibaren 1.865.946,80 TL’yi aşamaz.)2016 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

47,80 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

63,80 TL

- Muhtasar Beyanname

31,50 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

31,50 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

31,50 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

23,50 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

23,50 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

63,80 TL

- Bilançolar

36,90 TL

- Gelir Tabloları

17,80 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

17,80 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2016’ten itibaren 1.797.117,30 TL’yi aşamaz.)2015 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

45,30 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

60,50 TL

- Muhtasar Beyanname

29,90 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

29,90 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

29,90 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

22,30 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

22,30 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

60,50 TL

- Bilançolar

35,00 TL

- Gelir Tabloları

16,90 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

16,90 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2015’ten itibaren 1.702.138,00 TL’yi aşamaz.)2014 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

41,20 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

55,00 TL

- Muhtasar Beyanname

27,20 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27,20 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

27,20 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

20,30 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

20,30 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

55,00 TL

- Bilançolar

31,80 TL

- Gelir Tabloları

15,40 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

15,40 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2014’ten itibaren 1.545.852,40 TL’yi aşamaz.)

  

2013 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

 

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

 

- İhale Kararları

Binde 5,69

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

39,65 TL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

53,00 TL

 

- Muhtasar Beyanname

26,25 TL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

26,25 TL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

26,25 TL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

19,55 TL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

19,55 TL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

53,00 TL

 

- Bilançolar

30,60 TL

 

- Gelir Tabloları

14,85 TL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

14,85 TL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2013’ten itibaren 1.487.397,70 TL’yi aşamaz.)

 

 

2012 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 6,60

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 8,25

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,65

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,65

 

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,65

 

- İhale Kararları

Binde 4,95

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

34,50 TL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

46,10 TL

 

- Muhtasar Beyanname

22,85 TL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

22,85 TL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

22,85 TL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

17,00 TL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

17,00 TL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

46,10 TL

 

- Bilançolar

26,65 TL

 

- Gelir Tabloları

12,95 TL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

12,95 TL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2012’den itibaren 1.379.775,30 TL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2011 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 6,60

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 8,25

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,65

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,65

 

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,65

 

- İhale Kararları

Binde 4,95

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

34,50 TL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

46,10 TL

 

- Muhtasar Beyanname

22,85 TL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

22,85 TL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

22,85 TL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

17,00 TL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

17,00 TL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

46,10 TL

 

- Bilançolar

26,65 TL

 

- Gelir Tabloları

12,95 TL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

12,95 TL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2012’den itibaren 1.379.775,30 TL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2010 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 6,60

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 8,25

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,65

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

 

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,65

 

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,65

 

- İhale Kararları

Binde 4,95

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

27,90 TL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

37,25 TL

 

- Muhtasar Beyanname

18,55 TL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

18,55 TL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

18,55 TL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

13,75 TL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

13,75 TL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

37,25 TL

 

- Bilançolar

21,55 TL

 

- Gelir Tabloları

10,55 TL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

10,55 TL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2010’dan itibaren 1.161.915,90 TL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde (06.06.2008’den itibaren avans olarak ödenenler dahil)

Binde 6

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 7,5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 7,5

 

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 7,5

 

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 7,5

 

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,5

 

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- İhale Kararları

Binde 4,5

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

25,40 TL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

33,90 TL

 

- Muhtasar Beyanname

16,90 TL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

16,90 TL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

16,90 TL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

12,50 TL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

12,90 TL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

33,90 TL

 

- Bilançolar

19,60 TL

 

- Gelir Tabloları

9,60 TL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

9,60 TL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2009’dan itibaren 1.136.904,10 TL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2008 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde

Binde 6

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin)

Binde 7,5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Kira Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Tahkimname ve Sulhnameler

Binde 7,5

 

- Fesihnameler

Binde 1,5

 

- İkinci El Araç Satış Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- İhale Kararları

Binde 4,5

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

22,70 YTL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30,30 YTL

 

- Muhtasar Beyanname

15,10 YTL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

15,10 YTL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

15,10 YTL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

11,20 YTL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

11,20 YTL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

30,30 YTL

 

- Bilançolar

17,50 YTL

 

- Gelir Tabloları

8,60 YTL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

8,60 YTL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2008’den itibaren 1.015.093,00 YTL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2007 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde

Binde 6

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin)

Binde 7,5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Kira Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Tahkimname ve Sulhnameler

Binde 7,5

 

- Fesihnameler

Binde 1,5

 

- İhale Kararları

Binde 4,5

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

21,20 YTL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

28,30 YTL

 

- Muhtasar Beyanname

14,10 YTL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

14,10 YTL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

14,10 YTL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

10,50 YTL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

10,50 YTL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

28,30 YTL

 

- Bilançolar

16,40 YTL

 

- Gelir Tabloları

8,10 YTL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

8,10 YTL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2007’den itibaren 946.915,20 YTL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2006 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde

Binde 6

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin)

Binde 7,5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Kira Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Tahkimname ve Sulhnameler

Binde 7,5

 

- Fesihnameler

Binde 1,5

 

- İhale Kararları

Binde 4,5

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

19,70 YTL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

26,30 YTL

 

- Muhtasar Beyanname

13,10 YTL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

13,10 YTL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

13,10 YTL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

9,80 YTL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

9,80 YTL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

26,30 YTL

 

- Bilançolar

15,30 YTL

 

- Gelir Tabloları

7,60 YTL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

7,60 YTL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2006’dan itibaren 878 bin 400 YTL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde

Binde 6

 

- Ücretlilerin Vergi İndiriminden Doğan Vergi İadesi

Binde 7,5

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri

Binde 7,5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Kira Sözleşmeleri

Binde 1,5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7,5

 

- Tahkimname ve Sulhnameler

Binde 7,5

 

- Fesihnameler

Binde 1,5

 

- İhale Kararları

Binde 4,5

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

18,00 YTL

 

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

24,00 YTL

 

- Muhtasar Beyanname

12,00 YTL

 

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

12,00 YTL

 

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

12,00 YTL

 

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

9,00 YTL

 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

9,00 YTL

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

24,00 YTL

 

- Bilançolar

14,00 YTL

 

- Gelir Tabloları

7,00 YTL

 

- İşletme Hesabı Özetleri

7,00 YTL

 

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2005’ten itibaren 800 bin YTL’yi aşamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

2004 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

 

- Ücretlerde

Binde 6

 

- Avanslarda

Binde 7.5

 

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri

Binde 7.5

 

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7.5

 

- Kira Sözleşmeleri

Binde 1.5

 

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 7.5