Yaklaşım Kategorileri

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’ten İtibaren)

HİZMET SÜRESİ

YILLIK İZİN SÜRESİ(*)

1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar

14 iş günü

5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar

20 iş günü

15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar

26 iş günü

18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakiler

En az 20 iş günü

(*) Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. (Y: 11.09.2014)