Yaklaşım Kategorileri

TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)

Aylar

2021(%)

2022(%)

2023(%)

2024(%)

2025(%)

2026(%)

2027(%)

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

1,68

14,97


Şubat

0,91 15,61

Mart

1,08 16,19

Nisan

1,68 17,14

Mayıs

0,89 16,59

Haziran

1,94 17,53

Temmuz

1,80 18,95

Ağustos

1,12 19,25

Eylül

1,25 19,58

Ekim

 2,39 19,89

Kasım

 3,51 21,31

Aralık

13,58 36,08TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)

Aylar

2014(%)

2015(%)

2016(%)

2017(%)

2018(%)

2019(%)

2020(%)

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

1,98

7,75

1,10
7,24 1,82 9,58 2,46 9,22 1,02 10,35 1,06 20,35 1,35 12,15

Şubat

0,43 7,89 0,71 7,55 -0,02 8,78 0,81 10,13 0,73 10,26 0,16 19,67 0,35 12,37

Mart

1,13 8,39 1,19 7,61 -0,04 7,46 1,02 11,29 0,99 10,23 1,03 19,71 0,57 11,86

Nisan

1,34 9,38 1,63 7,91 0,78 6,57 1,31 11,87 1,87 10,85 1,69 19,50 0,85 10,94

Mayıs

0,40 9,66 0,56 8,09 0,58 6,58 0,45 11,72 1,62 12,15 0,95 18,71 1,36 11,39

Haziran

0,31 9,16 -0,51 7,20 0,47 7,64 -0,27 10,90 2,61 15,39 0,03 15,72 1,13 12,62

Temmuz

0,45 9,32 0,09 6,81 1,16 8,79 0,15 9,79 0,55 15,85 1,36 16,65 0,58 11,76

Ağustos

0,09 9,54 0,40 7,14 -0,29 8,05 0,52 10,68 2,30 17,90 0,86 15,01 0,86 11,77

Eylül

0,14 8,86 0,89 7,95 0,18 7,28 0,65 11,20 6,30 24,52 0,99 9,26 0,97 11,75

Ekim

 1,90
8,96 1,55 7,58 1,44 7,16 2,08 11,90 2,67 25,24 2,00 8,55 2,13 11,89

Kasım

 0,18 9,15 0,67 8,10 0,52 7,00 1,49 12,98 -1,44 21,62 0,38 10,56 2,30 14,03

Aralık

-0,44 8,17 0,21 8,81 1,64 8,53 0,69 11,92 -0,40 20,30 0,74 11,84 1,25 14,60TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)

Aylar

2006(%)

2007(%)

2008(%)

2009(%)

2010(%)

2011(%)

2012(%)

2013(%)

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

0,75

7,93

1

9,93

0,8

8,17

0,23

7,9

1,85

8,19

0,41

4,9

0,56

10,61 

1,65

7,31

Şubat

0,22

8,15

0,43

10,16

1,29

9,1

-0,34

7,73

1,45

10,13

0,73

4,16

0,56 

10,43 

0,30

7,03

Mart

0,27

8,16

0,92

10,86

0,96

9,15

1,1

7,89

0,58

9,56

0,42

3,99

0,41 

10,43 

0,66

7,29

Nisan

1,34

8,83

1,21

10,72

1,68

9,66

0,02

6,13

0,6

10,19

0,87

4,26

 1,52

11,14 

0,42

6,13

Mayıs

1,88

9,86

0,5

9,23

1,49

10,74

-2,46

5,24

-0.36

9,1

2,42

7,17

 -0,21

 8,28

0,15

6,51

Haziran

0,34

10,12

-0,24

8,6

-0,36

10,61

0,11

5,73

-0,56

8,37

-1,43

6,24

 -0,90

 8,87 

0,76

8,30

Temmuz

0,85

11,69

-0,73

6,9

0,58

12,06

0,25

5,39

-0,48

7,58

-0,41

6,31

 -0,23

 9,07

 0,31

8,88

Ağustos

-0,44

10,26

0,02

7,39

-0,24

11,77

-0,3

5,33

0,4

8,33

0,73

6,65

 0,56

 8,88

 -0,10

8,17 

Eylül

1,29

10,55

1,03

7,12

0,45

11,13

  0,39

5,27

1,23

9,24

0,75

6,15

 1,03

 9,19

0,77

7,88

Ekim

1,27

9,98

1,81

7,7

2,6

11,99

2,41

5,08

1,83

8,62

3,27

7,66

 1,96

 7,80

1,80

7,71

Kasım

1,29

9,86

1,95

8,4

0,83

10,76

1,27

5,53

0,03

7,29

1,73

9,48

 0,38

 6,37

 0,01

7,32 

Aralık

0,23

9,65

0,22

8,39

-0,41

10,06

0,53

6,53

-0,3

6,4

0,58

10,45

 0,38

6,16

0,46

7,40