Yaklaşım Kategorileri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2020  -  31/12/2020 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları

217,40

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

175,20

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve T.B.M.M. Genel

Sekreteri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, 

152,70

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, 

merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

130,90

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

109,10

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

87,30

(*) 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Belirlenmiştir.KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2019  -  31/12/2019 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları

200,00

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

161,15

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve T.B.M.M. Genel

Sekreteri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, 

140,45

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, 

merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

120,40

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

100,35

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

80,30

(*) 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Belirlenmiştir.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2018  -  31/12/2018 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

200,00

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

161,15

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel

Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,

140,45

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar

Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan

Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

120,40

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

100,35

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

80,30

(*) 16.02.2018 tarih ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2018/11213 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2017  -  31/12/2017 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

186,90

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

150,60

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel

Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,

131,25

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar

Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan

Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

112,54

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

93,77

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

75,05

(*) 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2016/9715 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2016  -  31/12/2016 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

174,35

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

140,50

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel

Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,

122,45

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar

Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan

Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

104,98

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

87,47

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

70,01

(*) 10.01.2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2016/8363 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2015  -  31/12/2015 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

163,25

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

131,55

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel

Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,

114,65

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar

Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan

Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

98,30

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

81,90

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

65,55

(*) 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2014/7128 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL

01/01/2014  -  31/12/2014 Döneminde Verilecek

GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECESİ

Gündelik Miktarları(TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

154,00

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,

124,10

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık

Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel

Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,

108,15

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar

Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan

Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

92,70

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

77,25

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

61,80

(*) 25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan

2014/5832 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.