Yaklaşım Kategorileri

01.01.2018 - 31.12.2018 ARASI YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL [*]

(16.02.2018 tarih ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2018/11213 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.)
[*]  714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3. maddesi hükmüne göre uygulanmasına 2019 yılında da devam edilecek.

01.01.2017 - 31.12.2017 ARASI
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

(20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2016/9715 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.)

01.01.2016 - 31.12.2016 ARASI YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

(10.01.2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2016/8363 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.)

01.01.2015 - 31.12.2015 ARASI YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

(01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2014/7128 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.)

01.01.2014 - 31.12.2014 ARASI YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2014/5832 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.)