Yaklaşım Kategorileri

YILLARA GÖRE MÜKELLEFİN VERGİ YÜKÜ

YILLAR

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2001

Gelir Vergisi % 20-45

Fon Payı % 10

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15

Hayat Standardı Uygulaması

Kurumlar Vergisi % 30

Fon Payı %10

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25

Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5

İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  19,5

2002

Gelir Vergisi % 20-45

Fon Payı % 10

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15 

Kurumlar Vergisi % 30

Fon Payı %10

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25

Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5

İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  % 19,5

2003

Gelir Vergisi % 20-45

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20 

Kurumlar Vergisi % 30

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30

Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10

Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8

2004

Gelir Vergisi % 20-45

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20 

Kurumlar Vergisi % 33

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 33

Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10

Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8

2005

Gelir Vergisi % 20-40

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20

Kurumlar Vergisi % 30

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30

Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10

Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8

 

2006-2017

 

Gelir Vergisi % 15-35

Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15

Kurumlar Vergisi % 20

Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 20

Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15

Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8

2018   Gelir Vergisi % 15-35
 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15
 Kurumlar Vergisi % 22
 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 22
 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15
 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2019-2020  Gelir Vergisi % 15-40
 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15
 Kurumlar Vergisi % 22
 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 22
 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15
 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2021  Gelir Vergisi % 15-40
 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15
 Kurumlar Vergisi % 25
 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25
 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15
 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2022  Gelir Vergisi % 15-40
 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15
 Kurumlar Vergisi % 23
 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 23
 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10
 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8