Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2012 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Nisan 2012 Pazartesi

Şubat 2012 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından 2011 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi

2011 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki

9 Nisan 2012 Pazartesi

Mart 2012 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Nisan 2012 Salı

16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Nisan 2012 Pazartesi

Mart 2012 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Nisan 2012 Cuma

Mart 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

24 Nisan 2012 Salı

Mart 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Mad. Kaps. Yapılan Tevkifatların Beyanı

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

Mart 2012 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

25 Nisan 2012 Çarşamba

2011 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi

1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2012 Perşembe

Mart 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ocak-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

30 Nisan 2012 Pazartesi

Mart 2012 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mart 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2011 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Ödemesi

Mart 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 2011 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi